Hans Christian Andersen

(Som medlem kan du ändra denna text!)
Det finns ingen text till denna person. Om du är medlem på sidan kan du lägga till information om denna person.

Story


Förlaga
  1. The Ugly Duckling (1931)
  2. Den lilla Sjöjungfrun (1989)
       The Little Mermaid
  3. Flickan med Svavelstickorna (2006)
       The Little Match Girl
  4. Frost (2013)
       Frozen

*Gäller endast filmer som finns med på denna webbsida, och endast vissa yrkesgrupper.

laddar stäng
 

Dela med
Berätta för andra

Facebook Delicious Digg Twitter.png Stumbleupon Reddit Google bookmark Myspace
 

Forumet
Senaste inläggen

 

Texter
senaste/uppd.

 
Besök oss även på facebook
 
Copyright © 2003-2024 Adrina Media || Disneyrelaterade bilder © Disney Enterprises, inc || Sidan använder cookies!
Adrina Media