Richard Todd
1919 - 2009

(Som medlem kan du ändra denna text!)
Det finns ingen text till denna person. Om du är medlem på sidan kan du lägga till information om denna person.

Skådespelare

  1. Robin Hood (1952) - Robin Hood
       The Story of Robin Hood and His Merrie Men
  2. Svärdet och rosen (1953) - Charles Brandon
       The Sword and the Rose
  3. Rob Roy, rebellen (1954) - Rob Roy MacGregor
       Rob Roy, the Highland Rogue

*Gäller endast filmer som finns med på denna webbsida, och endast vissa yrkesgrupper.

laddar stäng
 

Dela med
Berätta för andra

Facebook Delicious Digg Twitter.png Stumbleupon Reddit Google bookmark Myspace
 

Forumet
Senaste inläggen

 

Texter
senaste/uppd.

 
Besök oss även på facebook
 
Copyright © 2003-2024 Adrina Media || Disneyrelaterade bilder © Disney Enterprises, inc || Sidan använder cookies!
Adrina Media