Glynis Johns

(Som medlem kan du ändra denna text!)
Det finns ingen text till denna person. Om du är medlem på sidan kan du lägga till information om denna person.

Skådespelare

  1. Svärdet och rosen (1953) - Mary Tudor
       The Sword and the Rose
  2. Rob Roy, rebellen (1954) - Helen Mary MacPherson MacGregor
       Rob Roy, the Highland Rogue
  3. Mary Poppins (1964) - Winifred Back

*Gäller endast filmer som finns med på denna webbsida, och endast vissa yrkesgrupper.

laddar stäng
 

Dela med
Berätta för andra

Facebook Delicious Digg Twitter.png Stumbleupon Reddit Google bookmark Myspace
 

Forumet
Senaste inläggen

 

Texter
senaste/uppd.

 
Besök oss även på facebook
 
Copyright © 2003-2024 Adrina Media || Disneyrelaterade bilder © Disney Enterprises, inc || Sidan använder cookies!
Adrina Media